Julens statistik

Så blev julen statistiskt säkerställd

I Sifos internetpanel finns 100 000 personer som är 15 år eller äldre i Sverige. Alla medlemmar i panelen är värvade via riksrepresentativa undersökningar på ett slumpmässigt urval av personer. I just den här undersökningen var de som svarade 18 år eller äldre. Mina 1008 respondenter, som det heter på statistiska, representerar alltså ett genomsnitt av svenska folket utifrån var de bor, hur de bor, utbildning, inkomst, civilstånd och om de har barn i vissa åldrar i huset.

En nolla är mer än ett streck

Den som läser tabellerna på den här hemsidan ser snart att det ibland finns ett streck (-) för en del grupper i vissa tabeller. Ibland står det noll (0). Ett streck betyder att ingen valt det alternativet. En nolla betyder att någon valt alternativet, men att de var så få i förhållande till antalet personer i hela gruppen att det inte kommer upp i en procent. Då blir det en nolla i stället.

I den statistiska världen kan man med säkerhet säga en del om siffrorna när man jämför olika grupper. Det heter signifikant avvikelse. Då kan jag skriva att det är statistiskt säkerställt att kvinnor bestämmer mer över julen än män. Det säger däremot inte ett dugg om hur det är bland dina vänner, men rent generellt är det så att kvinnorna bestämmer. I tabellerna i boken kan du snabbt hitta alla grupper där det statistiskt går att säga att det finns en skillnad, eftersom det står ett + eller – efter de siffrorna. Ibland kan det skilja flera procentenheter mellan en grupp utan att det är en signifikant avvikelse. Det beror oftast på att grupperna är för små.

Den som gillar addition märker också att summan inte blir 100 procent i alla tabeller. Det beror ibland på att de som svarat kunnat välja flera alternativ, och ibland på att resultatet avrundats uppåt eller nedåt beroende på hur många som svarat.

Julförberedarna

När börjar du vanligtvis förbereda julen (t ex prata med andra om hur årets jul ska firas eller köpa julklappar)?

Man
Kvinna
Totalt
Direkt efter förra slutat
0
1
1
På våren innan
1
1
1
Under sommaren innan
1
1
1
Under hösten innan
21-
29+
25
Från första advent
44-
54+
49
Från Lucia
14+
9-
11
Dagarna innan julafton
5+
4-
9
Tveksam, vet ej
3
3
3

Alla svar är i procent. Ett minus eller ett plus efter siffran innebär att det är en statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna. Det betyder till exempel att det med säkerhet går att säga att kvinnor är tidigare med att förbereda julen än män är.

Julens makthavare

Vem bestämmer mest över hur du firar julen?

Man
Kvinna
Totalt
Jag själv
39-
61+
50+
Make/maka
26+
3-
14
Sambo
9+
2-
5
Flickvän/pojkvän
0
0
0
Partner
0
0
0
Tidigare partner
-
-
-
Mina barn
6-
15+
10
Partners barn
1
0
0
Föräldrar
12
12
12
Vänner
0
-
0
Äldre släktingar
1
1
1
Svärföräldrar
0
2
1
Annan
4
4
4

Alla svar är i procent. Ett minus eller ett plus efter siffran innebär att det är en statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna. Det betyder till exempel att det med säkerhet går att säga att kvinnor i tabellen inte tycker att deras make/maka/sambo bestämmer särskilt mycket över julen.

Julgransskakarna

När tar du bort julsakerna?

Man
Kvinna
Totalt
Juldagen
0
0
0
Mellan annandag jul och nyårsafton
5
6
5
Mellan nyårsdagen och trettondagsafton
20
25
22
Efter trettondagen
33
35
34
Efter tjugondag Knut
30
28
29
Jag tar aldrig fram några julsaker
9+
3-
6
Jag låter dem vara kvar året om
0
-
0
Annat
3
2
2

Alla svar är i procent. Ett minus eller ett plus efter siffran innebär att det är en statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna. Det betyder till exempel att det med säkerhet går att säga att kvinnor är tidigare med att förbereda julen än män är.