Juleffekt

När julvolymen skruvas upp och det är svårt att värja sig mot alla slickepottar och disktrasor med tomtar på som krävs i det perfekta julköket kan det vara bra att anlägga ett jobbmässigt synsätt på julförberedelserna. Gör helt enkelt en snabb värdering av hur stor juleffekt en aktivitet gör i förhållande till nedlagd tid och/eller pengar. Så här gör du:

  1. Skriv alla julförberedelser du ägnar dig åt på post-itlappar – en sak per lapp.
  2. Ladda ner matrisen nedan eller rita av den så stort du behöver för att få plats med alla lappar.
  3. Sätt fast lapparna i den kvadrant du tycker passar in bäst på dig.

Fundera över de lappar som ger liten juleffekt, men som tar lång tid och/eller kostar mycket pengar. Gör du det för att glädja andra och du också VET att de blir glada kan de vara kvar. Gör du det för att hålla uppe konsumtionen, stärka handeln och BNP och tar samhällsansvar ska du naturligtvis fortsätta på den inslagna vägen. Så länge du tycker det är relevant att lägga mycket tid och pengar på något du själv anser ger låg juleffekt ska du fortsätta. Oegennytta och solidaritet är fina saker.

Vill du blanda in fler personer i övningen ger du den/de personerna egna post-itlappar. Gärna i en färg var så att det tydligt syns vem som gör vad, och hur personen värderar aktiviteten. Lappskrivandet gör ni individuellt. Sedan börjar grupparbetet. Då kan ni ha givande diskussioner, hetsiga gräl eller intressanta förhandlingar om ni skulle ha synpunkter på resultatet.

Juleffekt-resursmatris